„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Consideraţii privind documentarea lucrărilor de audit al ciclului de procurăriplăţi