„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Consideraţii privind politica statului în domeniul finanţării ştiinţei şi inovării