„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Ceasul – una dintre cele mai performante invenţii umane