„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Brevetarea în străinătate – între deziderat şi realitate