„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Proprietatea intelectuală – instrument de sporire a competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii