„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Influenţa patogenilor fungici alternaria spp. asupra variabilităţii caracterelor funcţionale ale gametofitului masculin la tomate