„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Gestionarea drepturilor de autor prin intermediul contractului de tip 360°