„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Concursul real de infracţiuni: concept, forme și aplicare