„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Inovaţiile în calitate de factor economic pe exemplul Austriei Superioare