„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Semne sau indicaţii cu caracter elogios în componenţa mărcilor