„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Manifestări ale stresului psihic şi stărilor afective la persoanele cu ulcer gastro-intestinal