„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

AGEPI valorifică tehnologiile informaţionale avansate. Modalităţile de achitare a taxelor pentru protecţia obiectelor de proprietate intelectuală