„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Examinarea semnelor ce constau din denumiri geografice sau conţin asemenea denumiri