„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

A fost făcut bilanţul activităţii AGEPI pe anul 2012