„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Fenomenul contrafacerii şi posibilităţile de combatere a acestuia