„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Avantajele sistemului brevetului european și beneficiile Republicii Moldova ca urmare a implementării sistemului de validare