„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Aportul eticii în formarea capitalului intelectual și în protejarea proprietății intelectuale