„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Determinarea masei succesorale a rezervei şi a cotităţii disponibile din proprietatea intelectuală