„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Protecţia operelor ştiinţifice în Republica Moldova. Necesităţi pentru mediul academic