„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Obţinerea sării dietilamoniu de hiperforină din herba de sunătoare (Hypericum perforatum L.)