„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Argumentarea parametrilor şi regimului de viteză ale brăzdarului pentru semănatul culturilor cerealiere