„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Consideraţii privind evaluarea statistică a sectorului CDI prin prisma proprietăţii intelectuale