„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Protecția juridică a realizărilor Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”