„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Abordări conceptuale ale calităț€ii vieț€ii şi dezvoltării regionale durabile