„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Impactul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra formării potenț€ialului intelectual