„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Nulitatea contractelor de autor: aspecte teoretice și practice