„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Tehnologii şi unelte moderne pentru prelucrarea materialelor – modalitate de sporire a productivității muncii şi calității producției