„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Analiza dezvoltării pieței operelor de artă în Republica Moldova