„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Proprietatea intelectuală în contextul procesului de integrare europeană la finele anului 2014