„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Grupurile inova!ionale – model de dezvoltare a industriei