„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Metode performante de prelucrare a materialelor: productivitate avansată, rebuturi minime