„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Diversiunea comisă prin răspândirea unei epidemii sau epizootii (art. 343 CP RM)