„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Transmiterea drepturilor asupra desenelor sau modelelor