„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Blockchain, contractele smart și perturbarea managementului dreptului de autor