„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Consideraţii generale privind justiţia, statul de drept şi puterea judecătorească