Mărci. Statistică

Informații statistice privind cererile de înregistrare a mărcilor și protecția acordată în Republica Moldova pe parcursul perioadei 1993-2023
Statistical information on trademark registration applications and protection granted in the Republic of Moldova during the period 1993-2023
Статистическая информация о заявках на регистрацию товарных знаков и предоставленной охране в Республике Молдова за период 1993-2023 гг.

Informații statistice privind cererile de înregistrare a mărcilor și protecția acordată în Republica Moldova pentru anul

2024