2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

O nouă inițiativă privind înregistrarea IG, DO și STG

17.04.2015

La 16 aprilie curent,  în sala de conferințe AGEPI a avut loc ședința de lucru a specialiștilor din cadrul agenției, cu participarea reprezentanților Ministerului Justiției și Camerei Înregistrării de Stat, privind formele legale de constituire și înregistrare a grupurilor de producători în contextul aplicării prevederilor Legii nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) și specialităților tradiționale garantate (STG) (în continuare – Legea 66/2008),

Ședința a fost organizată în scopul identificării problemelor ce pot apărea în procesul de asociere și constituire a grupurilor de producători, a căilor de  perfecționare a procedurilor de implementare a Legii 66/2008, precum și dezvoltării sistemului național de IG, DO și STG.

Pentru început, dl. Simion Levițchi, directorul Departamentului mărci, modele și desene industriale AGEPI a făcut o prezentare referitor la prevederile Legii 66/2008, accentuând aspectele referitor la cerințele față de  grupul care poate solicita înregistrarea unei IG, DO sau a unei STG.

Dl Iurie Guștiuc, specialist din cadrul Direcției organizații necomerciale,  Ministerul Justiției a explicat care sunt modalitățile de înregistrare  a asociațiilor obștești și a altor organizații necomerciale și prevederile legale privind activitatea acestora.

În aceeași ordine de idei, dna Marina Bortă, specialist din cadrul Secției organizare și control extern de la Camera Înregistrării de Stat, a prezentat modalitățile de înregistrare a subiecților de drept de către instituția pe care o reprezintă.

În cadrul discuțiilor s-a menționat că formele actuale prevăzute de  legislația în vigoare  nu acoperă pe deplin varietățile posibile de organizare şi constituire a grupurilor de producători ce doresc să solicite protecția unei IG, DO sau a unei STG. Astfel, urmează să fie identificate soluţii care ar permite constituirea legală a acestor grupuri fără a se impune în acest sens proceduri complexe şi costisitoare de constituire şi întreţinere a unor subiecţi de drept, cum ar fi uniuni de producători, asociaţii etc., în condiţiile în care legislaţia în domeniu nu impune expres constituirea acestora.