A A A
Obiecte de Proprietate Industrială (OPI)

Vrei să protejezi marca, desenul și modelul industrial, invenția, soiul de plantă, IG, DO, STG, topografii ale CI

Informații despre OPI și cum pot fi folosite pentru dezvoltarea afacerilor

Căutarea OPI înregistrate în bazele de date naționale și internaționale

Informații despre procedura de  înregistrare, durată  și costuri

Drept de autor și drepturi conexe (DAC)

Vrei să protejezi opere literare, științifice, muzicale, de artă și alte lucrări creative

Informații despre obiectul și subiectul dreptului de autor și drepturi conexe

Căutarea operelor înregistrate în bazele de date naționale

Informații despre procedura de înregistrare, durată și costuri

Informații și servicii

Vrei să faci cercetări documentare, să aplici on-line sau ai întrebări despre protecția drepturilor de PI

Depunerea formularele de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală
on-line

Prestarea informații publice contra plată sau gratuit

Măsuri întreprinse în cazul în care ți se încalcă un dreptul de proprietate intelectuală

Noutăți

22.07.2016 | Evenimente

AGEPI a finalizat cu succes recertificarea ISO 9001:2008 în domeniul managementului calității

În această săptămână, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a finalizat cu succes auditul extern de evaluare a gradului de implementare a cerințelor Sistemului de Management al Calității implementat în cadrul AGEPI în conformitate cu standardul ISO 9001:2008. Auditul de... Read more
20.07.2016 | Anunțuri de proiecte

AGEPI lansează consultările publice pe marginea proiectului Instrucțiunii privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, precum și în vederea reglementării procedurii stabilite în temeiul art. 4 și 51 din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, AGEPI lansează consultările... Read more
19.07.2016 | Evenimente

Delegaţia Republicii Moldova va participa la Conferința la Nivel Înalt privind Proprietatea Intelectuală de la Beijing

În perioada 21 - 22 iulie 2016, delegația Republicii Moldova, în componența Directorului general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol, șef delegație și Tudor Ulianovschi, Reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU din Geneva, va... Read more
Subscribe to Noutăți