A A A
Obiecte de Proprietate Industrială (OPI)

Vrei să protejezi marca, desenul și modelul industrial, invenția, soiul de plantă, IG, DO, STG, topografii ale CI

Informații despre OPI și cum pot fi folosite pentru dezvoltarea afacerilor

Căutarea OPI înregistrate în bazele de date naționale și internaționale

Informații despre procedura de  înregistrare, durată  și costuri

Drept de autor și drepturi conexe (DAC)

Vrei să protejezi opere literare, științifice, muzicale, de artă și alte lucrări creative

Informații despre obiectul și subiectul dreptului de autor și drepturi conexe

Căutarea operelor înregistrate în bazele de date naționale

Informații despre procedura de înregistrare, durată și costuri

Informații și servicii

Vrei să faci cercetări documentare, să aplici on-line sau ai întrebări despre protecția drepturilor de PI

Depunerea formularele de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală
on-line

Prestarea informații publice contra plată sau gratuit

Măsuri întreprinse în cazul în care ți se încalcă un dreptul de proprietate intelectuală

Noutăți

23.11.2015 | Evenimente

Au început lucrările Conferinței Internaționale Inovaționale „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea Economică”

În perioada 23-24 noiembrie curent , în incinta Sălii Azurii a Academiei de Științe a Moldovei, se desfășoară Conferința Internațională Inovațională cu genericul „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea Economică”. Evenimentul este organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea... Read more
20.11.2015 | Evenimente

La Geneva s-au desfășurat lucrările Comitetului Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor și modelelor industriale, indicațiilor geografice

În perioada 16-18 noiembrie 2015, la Geneva, în cadrul Organizației Mondiale a Proprietățtii Intelectuale (OMPI), au avut loc şedinţele Comitetului Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice (SCT). La sesiunea menționată au participat peste 170... Read more
20.11.2015 | Evenimente

Seminar regional privind asigurarea respectării drepturilor

În perioada 11-13 noiembrie 2015, la Budapesta, a avut loc Seminarul regional privind asigurarea respectării drepturilor, organizat de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM) în cooperare cu Oficiul Ungar de Proprietate Intelectuală. La seminar au participat reprezentanți ai... Read more
Subscribe to Noutăți