Comisia națională de PI

Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – Comisia) este un organ consultativ pe lîngă Guvern și este constituită în scopul coordonării și asigurării interacțiunii ministerelor, altor autorități administrative centrale, precum și titularilor drepturilor de proprietate intelectuală în activitățile orientate spre dezvoltarea și consolidarea sistemului național de proprietate intelectuală, combaterea și prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală și lupta cu contrafacerea, importul și comercializarea în Republica Moldova a produselor contrafăcute.

Cadrul juridic al activității Comisiei îl constituie Constituția Republicii Moldova, alte acte normative naționale, tratatele internaționale în acest domeniu la care Republica Moldova este parte și Regulamentul Comisiei naționale pentru Proprietatea Intelectuală.

Componența Comisiei Naționale precum și regulamnetul de activitate a acesteia sunt aprobate prin Hotărâre de Guvern nr. 489 din 29.03.2008.

 • Componența nominală a Comisiei Naționale pentru PI
  Nr. Numele si prenumele Functia
  1. USATÎI Anatol Ministru al Economiei și Infrastructurii, președinte
  2. IUSTIN Viorel Director General AGEPI, vicepreședinte
  3. COLȘATSCHI Dorina Direcția juridică, AGEPI, secretar
  5. EŞANU Nicolae Secretar de Stat al Ministerului Justiţiei
  7. LUCA Vasile Secretar de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
  9. TIGHINEANU Ion Președinte al Academiei de Știinte a Moldovei
  10. HAREA Sergiu Președinte al Camerei de Comerț și Industrie
  11. GARABA Iurii Adjunct al Procurorului General
  12. VRABIE Vitalie Director general al Serviciului Vamal
  13. EREMIA Iurie Director al Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
  14. CEBAN Vadim Vicepresedinte al Comitetului executiv al Gagauziei
  15. STARUS Denis Președinte al Centrului pentru Protecția Consumatorilor