2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Zile de informare privind proprietatea intelectuală pentru IMM-uri

28.09.2017

Pe 28 septembrie anul curent, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat seminarul de instruire cu genericul „Zile de informare privind Proprietatea Intelectuală pentru IMM-uri”.

La eveniment au participat rezidenți ai Incubatoarelor de afaceri, consultanți, manageri, studenți, dar și antreprenori care sunt la etapa incipientă de dezvoltare a afacerii. Scopul seminarului a fost inițierea întreprinzătorilor cu o experiență redusă de activitate privind obiectul de proprietate intelectuală.

Evenimentul este realizat în cadrul Proiectului internațional “Value Intellectual Property for SMEs”, care este realizat în consorțiu cu 15 țări. În debutul seminarului de instruire Liudmila Stihi, șef Direcție Instruire, Analiză și Inovare din cadrul ODIMM, a specificat că aceasta este prima activitate din seria zilelor de informare după care vor urma ateliere de lucru, ședințe de asistență pentru întreprinzătorii care vor dori să-și înregistreze obiectele de proprietate intelectuală.

Andrei Moisei, specialist coordonator, Secția instruire, Direcția promovare și relații externe din cadrul AGEPI a specificat că elaborarea unui brand devine unul dintre imperativele pieții. ”Având o marcă de produs bine gândită întreprinzătorii își pot vinde mai ușor produsele la un preț mai bun, iar compania devine mai credibilă în fața consumatorului. Datorită unui brand elaborat reușit antreprenorii își pot găsi mai ușor parteneri de afaceri atât în țară, cât și peste hotare”, a subliniat Andrei Moisei.

În final, reprezentantul AGEPI a reiterat faptul că obiectele de proprietate intelectuală le permit antreprenorilor să-și gestioneze afacerea într-un mod nou și inovativ, le oferă oportunitatea de a acapara atât piețele interne, cât și cele externe.

Participanții la seminar au fost instruiți cum pot crea un brand valoros și care este impactul acestuia, ce trebuie să conțină mesajul comunicat de un brand. În același timp, au fost elucidate subiecte ce țin de design, modelele industriale, invențiile care pot fi înregistrate, obiectele protejate de dreptul de autor.

Proiectul internațional “Value Intellectual Property for SMEs”, este realizat în consorțiu cu 15 țări. Implementarea proiectului În Republica Moldova este realizată de către AGEPI în parteneriat cu ODIMM. Scopul proiectului este de a identifica instrumente și servicii de respectare a principiului subsidiarității, care pot fi lansate și promovate pentru a sprijini IMM-urile în respectarea principiului subsidiarității și înțelegerea valorilor privind drepturile de proprietate intelectuală și utilizarea în afaceri a drepturilor privind proprietatea intelectuală la nivel european. Pe parcursul a doi ani, prin intermediul acestui proiect, sunt preconizate mai multe activități destinate întreprinzătorilor din Republica Moldova.

Sursa foto: www.odimm.md