2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Adunarea mandatarilor autorizati in proprietatea intelectuala

01.04.2013

Pe 28 martie curent, la AGEPI, a avut loc adunarea trimestriala a mandatarilor autorizati, in cadrul careia s-au pus in discutie Proiectul de modificare a Legilor speciale in domeniul proprietatii intelectuale, depunerea online a cererilor OPI, inclusiv achitarea taxelor online. Asistenta a fost informata referitor la procedura de reexaminare si contestare a deciziilor pentru marcile depuse pe cale internationala, precum si despre adoptarea Strategiei Nationale in domeniul PI pana in anul 2020 si prevederile acesteia.

In cuvantul de deschidere, dr. Lilia Bolocan, director general AGEPI, a accentuat importanta colaborarii intense dintre specialistii AGEPI si mandatarii autorizati, pledand pentru crearea unei Asociatii a mandatarilor autorizati in domeniul PI, care va contribui la activizarea comunicarii intre specialistii in PI, va favoriza schimbul de opinii si solutionarea diverselor probleme comune.

In continuare, dna Ludmila Revun, jurist coordonator, Sectia contencios si gestionare statut juridic OPI, a prezentat unele date statistice privind activitatea mandatarilor autorizati pe parcursul anului 2012. Astfel, in perioada de referinta, prin intermediul mandatarilor autorizati, la AGEPI au fost depuse 1460 de cereri a OPI, ceea ce constituie 58% din totalul cererilor depuse pe cale nationala. Actualmente, in Registrul National al mandatarilor autorizati sunt inregistrati 121 de mandatari in domeniul PI, dintre acestia activand 107 persoane.

A urmat prezentarea proiectului de modificare a Legilor speciale in domeniul PI (raportor – Corina Cristea, jurist principal, Sectia legislatie). Scopul proiectului consta in actualizarea continutului actelor legislative speciale in domeniul PI, tinand cont de practica aplicarii acestora din momentul adoptarii lor, inclusiv in temeiul propunerilor mandatarilor autorizati. Astfel, urmeaza sa fie actualizate urmatoarele Legi in domeniul PI: Legea privind protectia marcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008; Legea privind protectia soiurilor de plante nr. 39-XVI din 29.02.2008; Legea privind protectia inventiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008; Legea privind protectia desenelor si modelelor industriale nr. 161-XVI din 12.07.2007.

In comunicarea „Depunerea on-line a cererilor OPI, inclusiv achitarea taxelor on-line”, Vitalie Rusanovschi, sef Sectie gestiunea electronica a documentelor, a relatat ca, incepand cu 3 ianuarie 2013, cererile de brevetare/inregistrare a obiectelor de proprietate intelectuala (OPI) si documentele aferente, utilizand semnatura electronica, pot fi depuse la AGEPI in format electronic. Avantajele oferite de noul serviciu constau in excluderea necesitatii de deplasare a solicitantilor si mandatarilor autorizati la AGEPI in scopul depunerii cererilor (documentelor); diminuarea cheltuielilor financiare si de timp, necesare pentru corespondenta cu AGEPI prin posta. Pana la sfarsitul lunii martie curent, prin serviciul „Depunerea on-line a cererilor OPI” au fost create 33 de cereri de inregistrare a obiectelor de proprietate intelectuala, dintre care 13 au fost deja depuse cu succes.

In continuare, Natalia Mogol, directorul adjunct al Departamentului marci, desene si modele industriale, a informat mandatarii autorizati despre procedura de reexaminare si contestare a deciziilor pentru marcile depuse pe cale internationala, inclusiv despre Memorandumul de cooperare dintre AGEPI si OMPI privind comunicarea electronica in cadrul Sistemului de la Madrid, semnat la 23 octombrie 2012, in cadrul vizitei directorului general al OMPI la Chisinau. Prin implementarea sistemului de comunicarea electronica este asigurata facilitarea comunicarii dintre oficii in procesul de inregistrare internationala a marcilor, se micsoreaza cheltuielile de expediere a documentelor in format hartie si cele pentru corespondenta, iar procedura devine mai rapida si efectiva atat pentru solicitantii nationali, cat si pentru cei straini.

Informatia privind adoptarea Strategiei Nationale in domeniul PI pana in anul 2020 si prevederile acesteia a fost adusa la cunostinta publicului de catre Iurie Badar, sef Directie economie si finante. Strategia Nationala in domeniul PI pana in anul 2020 a fost aprobata de catre Guvern la 21 noiembrie 2012 si defineste perspectivele Sistemului national de proprietate intelectuala, obiectivele, masurile si actiunile specifice pentru realizarea lor. Proiectul Strategiei a fost supus unei proceduri largi de consultari publice, reprezentand actualmente pozitia consolidata a partilor implicate.

In final, Alexandru Lutcan, sef Sectie economie si statistica, a comunicat despre rezultatele Campaniei publice de sensibilizare a consumatorilor “STOP Pirateria si Contrafacerea!”. Campania in cauza s-a desfasurat in perioada 26 aprilie – 26 octombrie 2012, scopul acesteia fiind sensibilizarea societatii, in special a tinerei generatii, privind efectele negative ale fenomenelor contrafacerii si pirateriei asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale a tarii.

La finele adunarii au avut loc dezbateri pe temele abordate.