A fost aprobată Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, pe segmentul dreptului de autor și drepturilor conexe

07/11/2018

Pe 11 iulie curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care vizează propuneri de amendamente la Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), prezentat în cadrul ședinței Executivului de Directorul General adjunct al AGEPI, Andrei Popa.

Elaborarea proiectului legii menționat reprezintă o acțiune stabilită în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019. Reglementările propuse au drept scop:

  • armonizarea legislației din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe cu prevederile legislației Uniunii Europene;
  • responsabilizarea părților implicate în procesul de colectare, repartizare și achitare a remunerației compensatorii pentru echipamentele concepute pentru realizarea de copii sau reproducerea reprografică;
  • stabilirea unui cuantum diferențiat, în dependență de modul de funcționalitate, pentru echipamente și suporturi materiale ce pot fi utilizate în scopul reproducerii unei opere publicate legal;
  • asigurarea unui nivel adecvat de protecție a intereselor titularilor dreptului de autor și drepturilor conexe;
  • sporirea gradului de transparență și consolidarea activității organizațiilor de gestiune colectivă prin stabilirea unui mecanism clar de colectare, repartizare și achitare a  remunerației de către acestea;
  • stabilirea reglementărilor privind controlul funcționării organizațiilor de gestiune colectivă, precum și a prevederilor privind sancționarea organizațiilor de gestiune colectivă în cazul încălcării de către acestea a prevederilor legii privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Proiectul legii a fost supus unui șir de consultări și dezbateri publice, atât pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, cât și în cadrul AGEPI, cu implicarea reprezentanților organizațiilor de gestiune colectivă, ai sectorului privat, inclusiv și cu titularii de drepturi. Potrivit procedurii regulamentare, proiectul legii urmează a fi examinat și adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova.