Despre Topografii CI

Ce este Topografia circuitelor integrate

Prin circuit integrat se înțelege un produs, sub forma sa finală sau sub o formă intermediară, destinat să îndeplinească o funcție electronică, în care elementele, dintre care cel puțin unul este un element activ, și interconexiunile, în totalitate sau parțial, sunt parte integrantă din corpul sau suprafața unei piese materiale.

Prin topografie (schema de configurație) a unui circuit integrat, se înțelege dispunerea tridimensională, oricare ar fi expresia ei, a unor elemente, dintre care cel puțin unul este un element activ, și a tuturor interconexiunilor circuitului integrat sau a unei părți din ele, ori o astfel de dispunere tridimensională pregatită pentru un circuit integrat destinat fabricării.

Topografiile originale create în urma efortului intelectual al creatorilor sunt protejate, dacă în momentul creării ele nu sunt cunoscute pentru creatorii de topografii și fabricanții de circuite integrate.

Topografia se consideră originală în cazul în care nu este dovedit contrariul.

Nu pot face obiectul unei cereri:

  • proiectele, procedeele și mijloacele tehnologice utilizate pentru realizarea topografiilor sau a circuitelor integrate;
  • informațiile stocate în circuitele integrate;
  • alte creații care pot fi denumite topografii, dar care nu corespund înțelesului definit în Legea nr. 655/1999 privind protecția topografiilor circuitelor integrate.

Cine poate obține certificatul de înregistrare

Dreptul la protecția unei topografii aparține creatorului ei sau succesorului în drepturi al acestuia. În cazul în care există mai mulți creatori, dreptul la protecția topografiei aparține acestora în comun, dacă contractul încheiat între ei nu prevede altfel. În cazul topografiilor create și depuse pentru înregistrare de către salariat, la cerere se va anexa: confirmarea patronului, în cazul în care solicitantul este persoană fizică, angajat al unității sau confirmarea Consiliului administrativ sau organului ierarhic superior al unității, în cazul în care unul dintre solicitantți/creatori este patronul unității, precum că solicitantul este în drept să solicite protecție pe numele său.

Beneficiul înregistrării

Elaborarea unei topografii a circuitului integrat necesită eforturi intelectuale, forțe de muncă și investiții considerabile de capital. Copierea se efectuează prin fotografierea fiecarui strat al circuitului integrat cu producerea ulterioară a măștilor în baza acestor topografii.

Prin urmare, un temei pentru înregistrarea topografiei poate fi prevenirea copierii ilicite a topografiilor circuitelor integrate.