Servicii informaționale

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prestează o serie de servicii altele decât cele ce țin de procedura de depunere a cererilor de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, de examinare și de înregistrare a lor.

La cererea solicitanților, AGEPI prestează servicii de cercetare documentară contra plată, care conține o informație amplă din bazele de date naționale și internaționale.

Prediagnoza proprietății intelectuale are menirea să contribuie la optimizarea potențialului de inovare și la creșterea competitivității instituției.

PI pentru IMM vine să evidențieze facilitățile la taxele prevazute pentru serviciile acordate de AGEPI, cît și beneficiile acestora.

În legătură cu necesitatea diseminării informaţiei privind sistemul naţional de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală sunt planificate o serie de activități cu scop informativ, în mediu academic, de învățămînt, economic, social, etc.

Biblioteca de PI din cadrul AGEPI, oferă celor interesați informații din  Colecția Natională de Documente în domeniul Proprietatii Intelectuale, care include: BD pe suport electronic din diferite țări și organizații internaționale; carți și publicații în domeniul PI; Buletine Oficiale ale oficiilor din străinatate etc.

Formulare:

Nr. Formulare PDF DOC
1 Inventii PDF Word
2 Soiuri de plante PDF Word
3 Marci PDF Word
4 Desene si modele industriale PDF Word
5 Indicatii geografice, denumiri de origine si specialitati traditionale garantate PDF Word
6 Dreptul de autor și drepturi conexe PDF Word