2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului

02.07.2018

În ultima sâmbătă a lunii iunie, în Republica Moldova, se marchează, anual, „Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului”.

Cu această ocazie, la 29 iunie curent a avut loc o ședința festivă, organizată de Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor din Moldova „Inovatorul” (UIR) și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Gazda evenimentului a fost Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

La eveniment au participat cercetători, inventatori și raționalizatori din cadrul instituțiilor academice și universitare, precum și întreprinderilor din Republica Moldova.

Prezent la ședința solemnă, Andrei Popa, Director general adjunct al AGEPI, a adresat tuturor inventatorilor și raționalizatorilor sincere felicitări, urări de sănătate, dorindu-le realizări frumoase în activitatea de cercetare, inovare și raționalizare, iar rezultatele să fie implementate cu succes în diverse domenii ale economiei.

Cu acest prilej, au fost menționați cu diplome și premii acordate de către organizatori, cei mai activi inventatori și raționalizatori ai anului, laureați ai ediției curente a concursurilor  „Cel mai activ raţionalizator” şi „Cel mai tânăr raţionalizator”, organizate de UIR „Inovatorul”, în comun cu AGEPI și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

Astfel, Titlul Onorific „Cel mai bun raționalizator al anului din Republica Moldova” a fost oferit doamnei Larisa Crivceanscaia, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar, șef secție reanimare nounăscuți, IMSP Institutul Mamei și Copilului. Titlul Onorific „Cel mai bun tânăr raționalizator al anului din Republica Moldova” a fost decernat Olaru Andrei, medic, asistent universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”.

De asemenea, AGEPI a acordat diplome și premii următorilor laureați ai concursurilor menționate: Munteanu Stepan, director al Întreprinderii Municipale ”Termogaz- Bălți”; Ceahur Ivan, sudor, Întreprinderea Municipală Regia ”Apă-Canal Bălți”; Andronache Lilia, cercetător științific, doctor în științe medicale, Laboratorul de Biochimie al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”.

Tradițional, AGEPI a desfășurat diverse activități de sensibilizare a cercetătorilor și inventatorilor din Republica Moldova cu privire la necesitatea protecției realizărilor științifice și inovaționale, sursele  de informare în domeniul proprietății intelectuale și alte aspecte privind asigurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală protejate (seminare, mese rotunde, concursuri), precum și acțiuni de susținere și promovare a realizărilor  inventatorilor cestora la expozițiile internaționale de invenții de peste hotarele țării.

Sărbătorirea Zilei Inventatorului și Raționalizatorului a constituit și în acest an un bun prilej pentru promovarea inovației, care reprezintă motorul cheie al creșterii economice şi al bunăstării, și poate oferi un salt calitativ real în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii.