2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Vizite de lucru la AGEPI ale expertilor europeni in contextul implementarii Planului de Actiuni RM-UE

29.05.2007

In cadrul procesului de armonizare a legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene, derulat in baza Planului de Actiuni Republica Moldova – Uniunea Europeana, au loc vizite de lucru ale expertilor europeni. Astfel, in perioada 21 – 25 mai 2007 s-a desfasurat vizita de lucru la AGEPI a Dianei Lacoste, expert european in cadrul Proiectului TAIEX Moldova, expert al Departamentului juridic si international al Institutului National pentru Origine si Calitate (INAO), Franta. Expertul european a fost delegat sa ofere asistenta specialistilor moldoveni in vederea conformarii legislatiei RM cu legislatia UE in domeniul protectiei denumirilor de origine, indicatiilor geografice si specialitatilor traditionale garantate.

Programul vizitei de lucru a Dianei Lacoste a inclus discutii pe marginea proiectului de lege privind protectia denumirilor de origine, indicatiilor geografice si specialitatilor traditionale garantate in Republica Moldova, precum si elaborarea unor recomandari pentru imbunatatirea cadrului regulator in domeniu si prezentarea celor mai avansate practici europene.

In acelasi context, la 23 mai curent AGEPI a organizat cu suportul Proiectului TACIS „Asistenta in implementarea angajamentelor APC, OMC si Planului de Actiuni RM-UE in cadrul Politicii Europene de Vecinatate”, masa rotunda „Dezvoltarea sistemului de protectie a denumirilor de origine, indicatiilor geografice si specialitatilor traditionale garantate in Republica Moldova – o noua oportunitate pentru dezvoltarea economica. Riscurile si beneficiile noului sistem” Printre invitati au fost reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, Agentiei Agroindustriale „Moldova-Vin”, Institutului National pentru Viticultura si Vinificatie, Academiei de Stiinte a Moldovei, Universitatii Agrare de Stat din Moldova.

In cuvantul de salut, Dorian Chirosca, Directorul General al AGEPI, a apreciat practica consultarilor drept una pozitiva si rezultativa, generand schimbari progresiste in domeniul cadrului legislativ national. Omogenizarea legislatiilor tarilor europene si ale mapamondului in general este un imperativ al contemporaneitatii si eforturile depuse in acest scop de specialistii din Moldova sunt in consens cu tendintele internationale, a mai remarcat Dorian Chirosca.

Programul mesei rotunde a inclus prezentarea de catre expertul Diane Lacoste a sistemelor de protectie a denumirilor de origine, indicatiilor geografice si specialitatilor traditionale garantate in Franta si Uniunea Europeana. Pentru o analiza comparativa a fost prezentat si sistemul corespunzator din RM („Dezvoltarea sistemului de protectie a denumirilor de origine, indicatiilor geografice si specialitatilor traditionale garantate in Republica Moldova – o noua oportunitate pentru dezvoltarea economica”, raportori - Svetlana Munteanu, consilier al Directorului General AGEPI, si Natalia Mogol, sef adjunct Sectie marci, Departament marci, modele si desene industriale, AGEPI). Participantii la masa rotunda au luat in discutie caracteristicile inedite ale celor doua sisteme, precum si recomandarile oferite de expertii europeni pentru imbunatatirea cadrului regulator in domeniu, menit sa faciliteze promovarea produselor nationale pe piata europeana si, implicit, dezvoltarea economiei RM in ansamblu.

In scopul realizarii obiectivelor incluse in Planul de Actiuni RM-UE si a Caietului de sarcini pentru anul 2007 privind drepturile de proprietate industriala si intelectuala, se infaptuieste proiectul de asistenta tehnica pentru armonizarea cadrului regulator national in domeniul protectiei soiurilor de plante cu Acquis-ul comunitar, solicitat de AGEPI si sustinut de proiectul TACIS in Moldova. Cu aceasta misiune s-a aflat in vizita de lucru la AGEPI Adriana Paraschiv, expert european in cadrul Proiectului TACIS in Moldova, sef Serviciu Examinare fond Agricultura al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci din Romania, reprezentantul Romaniei la Uniunea Internationala pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante (UPOV) si la Oficiul Comunitar pentru Protectia Soiurilor de Plante.

Agenda de lucru a expertului european a inclus participarea la masa rotunda cu genericul „Prezentarea proiectului de lege privind protectia soiurilor de plante in Republica Moldova prin prisma celor mai bune practici europene”, organizata la 24 mai de catre AGEPI si Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, cu suportul Proiectului TACIS „Asistenta in implementarea angajamentelor APC, OMC si Planului de Actiuni RM-UE in cadrul Politicii Europene de Vecinatate”. Printre oaspetii de onoare au fost Vasile Pojoga, presedintele Comisiei de Stat pentru Incercarea Soiurilor de Plante, Dumitru Branzila, seful Directiei cooperare internationala a Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare.

Ion Daniliuc, Vicedirectorul General al AGEPI, a comunicat celor prezenti ca pe parcursul a 10 ani, de cand e in vigoare Legea privind protectia soiurilor de plante, in Republica Moldova s-a acumulat o experienta apreciabila. In prezent AGEPI are la activ 180 de cereri de acordare a titlurilor de protectie pentru soiuri noi de plante si 20 de brevete deja eliberate, inclusiv unul aflat in posesia unui titular strain. La aceeasi sedinta expertul european i-a familiarizat pe amelioratorii din Moldova cu prioritatile protectiei comunitare a soiurilor de plante si practicile europene avansate din domeniul in cauza. Participantilor le-a fost prezentat pentru analiza noul proiect de lege privind protectia soiurilor noi de plante in Republica Moldova (raportori – Ala Gusan, director adjunct al Departamentului inventii, soiuri de plante si modele de utilitate, AGEPI, si Vasile Pojoga, presedintele Comisiei de Stat pentru Incercarea Soiurilor de Plante). A fost sugerata ideea crearii unei Asociatii Nationale a Amelioratorilor, similare celor din tarile europene, care ar avea functii si imputerniciri de supraveghere a respectarii drepturilor in sfera de profil.

In scopul derularii eficiente a proiectului, la AGEPI a fost creat un Grup de lucru, in componenta caruia au fost inclusi si reprezentanti ai Comisiei de Stat pentru Incercarea Soiurilor de Plante si in cadrul caruia au loc discutii referitor la sistemul national actual de protectie a soiurilor de plante si cerintele UE in acest domeniu. De asemenea, proiectul a prevazut vizite la centrele de ameliorare si de incercare a soiurilor noi de plante din republica. Toate actiunile enumerate s-au desfasurat cu scopul crearii unui nivel de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala din Republica Moldova identic celui din Uniunea Europeana.