2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Viitorul științei naționale, în viziunea Comisiei Europene

14.07.2016

La 12 iulie curent, la Academia de Științe a Moldovei, a avut loc prezentarea publică a Raportului final de analiză și evaluare a sistemului actual al cercetării-dezvoltării-inovării din țara noastră. Raportul a fost elaborat în urma exercițiului european, de către o echipă independentă de experți.

La evenimentul de prezentare a raportului au participat membrii AȘM, factorii de decizie în domeniul științei, reprezentanți ai ministerelor, responsabili pentru știință din cadrul universităților, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, ai mediului de afaceri, societății civile, misiunea UE, cercetători științifici etc.

În cuvântul său inaugural, președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, a mulțumit experților pentru implicarea și efortul depus la elaborarea Raportului.

„Cooperarea în sfera cercetării și dezvoltării este un aspect important și al cooperării între Republica Moldova și UE, cercetarea fiind inclusă și în Acordul de Asociere”, a afirmat șeful Secției Economie și Politici, șeful interimar al delegației UE, Wicher Slagter. Oficialul european a specificat că stabilirea legăturilor în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice este una din punțile de legătură care ajută Republicii Moldova să se integreze mai bine în UE, prin această cooperare cercetarea având și rolul de a se consolida.

Reprezentantul oficial al Directoratului General pentru Cercetare și Inovare, Comisia Europeană, Román Arjona, a felicitat Republica Moldova pentru curajul manifestat în demararea acestui exercițiu. Membrul Delegației a reconfirmat faptul că UE va oferi suportul necesar și în faza de implementare, dacă va fi solicitat, subliniind, totodată, că Republica Moldova are o oportunitate istorică pentru că țara noastră să poată beneficia la maxim în urma reformelor rezultate din acest exercițiu.

Raportul de bază a fost expus de către dr. Krzysztof Gulda, șeful echipei de experţi internaționali,consilier pentru știință și educație în Guvernul Poloniei, care a prezentat rezultatele studiului privind sistemul de cercetare şi inovare din Republica Moldova. Raportorul a evidențiat pașii de bază în cadrul acestui proces specific, care a inclus colectarea informațiilor, datelor statistice, rapoarte de evaluare anterioare, strategii, precum și întrevederi cu entități interesate sau cu tangențe în cercetare.

Totodată, experții au venit și cu un şir de recomandări și propuneri de îmbunătățire a funcţionalităţii şi integrării științei în circuitul economic. În raport se conţin, de asemenea, şapte propuneri strategice privind modificarea politicilor promovate de Guvern şi 24 de recomandări operaţionale de reformare a sistemului. Experţii europeni consideră necesară eliminarea barierelor și instituirea unor stimulente pentru participarea businessului în sfera cercetării și inovării, precum şi valorificarea potențialului științific al diasporei, motivarea tinerelor talente pentru a dezvolta o carieră științifică.

Precizăm, că grupul de  experţi ai Comisiei Europene, în cadrul Programului „Facilități de Suport pentru Politici” Orizont 2020, au analizat, în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016, funcţionarea şi organizarea actuală a sistemului de cercetare şi inovare din Republica Moldova și au propus o foaie de parcurs pentru elaborarea și implementarea reformei pentru sporirea investițiilor în cercetare și inovare, îmbunătățirea politicilor și administrării sistemului național. Echipa de experţi este formată din specialişti din Polonia, Grecia, Austria, România şi Olanda.

Mai multe detalii aflați aici: http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=7472&new_language=0

Raportul integral găsiți aici: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/horizon-2020-policy-support-facility-peer-review-moldovan-research-and-innovation-system