2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Viitori judecători și procurori, în vizită de documentare la AGEPI

19.04.2018

Pe 19 aprilie curent, peste 40 de candidați la funcțiile de judecător și de procuror din cadrul Institutului Național al Justiției (INJ) au fost în vizită de documentare la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

Scopul vizitei a fost familiarizarea cu sistemul național de protecție și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova, în special cu examinarea contestațiilor din domeniul proprietății intelectuale.

Astfel, candidații la funcțiile de judecător și de procuror au asistat la ședința de lucru a Comisiei de Contestații a AGEPI, organul cu drept de soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor din domeniul proprietății intelectuale, în cadrul căreia au fost examinate contestaţiile persoanelor interesate împotriva înregistrării sau respingerii înregistrării obiectelor de proprietate industrială.

În final, participanții au fost prezenți la pronunțarea hotărârilor adoptate pe marginea contestațiilor examinate în cadrul ședinței Comisiei de Contestații.

Vizita audienților INJ se înscrie în lista activităților comune planificate de către AGEPI și INJ în baza Memorandumului de cooperare semnat la 12 aprilie 2013, care prevede necesitatea promovării cunoștințelor despre sistemul naţional de protecţie şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în rândul angajaţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova. Astfel, în cadrul activităților prevăzute de Memorandumul de cooperare, cele două instituții organizează anual seminarii de instruire în domeniu, inclusiv cu invitarea experților și specialiștilor de peste hotare.