2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Venituri publice de miliarde de euro, pierdute în fiecare an în UE din cauza contrafacerii

08.07.2020

Prejudiciile economice și sociale cauzate de contrafacere privează guvernele de venituri și pot sprijini infracțiuni grave, cum ar fi traficul de droguri și spălarea de bani, potrivit unui nou raport publicat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

Raportul estimează că guvernele din întreaga Uniune Europeană au pierderi totale de până la 15 miliarde de euro pe an din cauza prezenței produselor contrafăcute pe piață, prin reducerea cuantumului taxelor (directe și indirecte) și a contribuțiilor sociale, care nu sunt plătite de producătorii ilegali.

Analiza efectuată de EUIPO arată că produsele contrafăcute periculoase înregistrate au fost evaluate ca reprezentând un risc grav pentru consumatori. Și mai grav este faptul că, cea mai mare parte a produselor în cauză erau destinate  copiilor,  fiind  jucării,  articole  pentru  îngrijirea  copilului  sau  articole  de îmbrăcăminte pentru copii.

Din cercetările efectuate  de  EUIPO  și  de  Europol  reiese,  de  asemenea,  legătura  dintre contrafacere și alte infracțiuni grave. Din 2016, autoritățile responsabile cu aplicarea legii din întreaga UE au efectuat 29 de operațiuni majore de combatere a contrafacerii și a pirateriei, vizând grupuri organizate implicate și în alte infracțiuni grave, inclusiv trafic de droguri și spălare de bani.

„Contrafacerea nu este o infracțiune fără victime. Produsele contrafăcute reduc vânzările firmelor legitime și privează guvernele de veniturile atât de necesare. Ele prezintă riscuri clare pentru sănătatea și siguranța celor care le utilizează. Însă, după cum reiese din cercetările desfășurate  împreună  cu  Europol,  veniturile  obținute  din  contrafacere  pot sprijini,  de  asemenea,  criminalitatea  organizată  gravă.  Pentru a aborda  în  întregime această problemă, sunt necesare acțiuni concertate la toate nivelurile.”, a declarat Directorul executiv al EUIPO, Christian Archambeau.

Estimările actuale sunt cuprinse în Raportul privind situația încălcării drepturilor de proprietate intelectuală din  2020,  care  reunește  activitatea  de  raportare  a  EUIPO  privind  proprietatea intelectuală la nivelul UE și la nivel mondial și include constatările anchetelor efectuate împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și cu Oficiului European de Brevete (OEB). Raportul conține, de asemenea, cercetări privind volumul produselor contrafăcute și piratate în comerțul internațional și o analiză privind contribuția economică a sectoarelor care utilizează intensiv drepturi de proprietate intelectuală la creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Raportul include noi perspective asupra modului în care întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) utilizează proprietatea intelectuală.

Raportul poate fi găsit aici: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement

DESPRE EUIPO

EUIPO este o agenție descentralizată a Uniunii Europene cu sediul la Alicante, în Spania. Agenția gestionează înregistrarea mărcilor Uniunii Europene (mărcile UE) și a desenelor și modelelor industriale comunitare  (DMIC),  care  garantează  protecție  pentru  drepturile  de  proprietate intelectuală în toate statele membre ale UE. EUIPO desfășoară și activități de cooperare cu oficiile naționale și regionale pentru proprietate intelectuală din UE. Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală a fost înființat în 2009 pentru a sprijini protejarea și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și pentru a  contribui  la  combaterea  amenințării  crescânde  pe  care  o  reprezintă  încălcările  proprietății intelectuale în Europa. Observatorul a fost transferat la EUIPO pe 5 iunie 2012 prin Regulamentul (UE) nr.386/2012 al Parlamentului European și al Consiliului.