2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Start înscrierii în lista arbitrilor Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale

21.02.2018

În vederea implementării Hotărârii Guvernului nr. 987 din  21.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale şi procedura arbitrală, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță că persoanele interesate de a avea calitatea de arbitru în cadrul Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale, pot depune o cerere scrisă în vederea înscrierii în Lista arbitrilor, dacă întrunesc următoarele condiții:

 • Are o experiență profesională de cel puţin 3 ani în domeniul proprietății intelectuale ori are studii superioare în acest domeniu și/sau în domeniul dreptului, precum și posedă certificat de consilier în domeniul proprietăţii intelectuale;
 • Cunoaşte limba de stat;
 • A dat consimţământul privind îndeplinirea atribuţiilor de arbitru în cadrul Arbitrajului specializat;
 • Nu are antecedente penale nestinse;
 • Nu deține o funcție al cărei statut este incompatibil cu calitatea de arbitru, potrivit legii.

Cererea și documentele confirmative se vor depune la sediul AGEPI (mun. Chișinău, str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024), conform formularului-tip aprobat, în termen de până la 30.03.2018.

Ulterior, persoanele care vor îndeplini condiţiile specificate, vor fi înscrise în ordine alfabetică în Lista arbitrilor, care se va aproba prin Ordin al Directorului General AGEPI şi se va publica pe pagina web oficială.

Menționăm că, Arbitrajul specializat în domeniul proprietății intelectuale reprezintă un organ permanent pe lângă AGEPI, învestit cu funcția de soluționare a litigiilor care apar între persoanele fizice și/sau juridice în domeniul proprietății intelectuale, vizând următoarele aspecte:

 • calitatea de autor;
 • raporturile dintre coautori;
 • prioritatea;
 • raporturile dintre autorul obiectului de proprietate intelectuală creat în exercițiul atribuțiilor de serviciu și angajator referitoare la modul de remunerare, dreptul de depunere a cererii și cuantumul remunerației;
 • eliberarea titlului de protecție;
 • drepturile exclusive;
 • gestiunea colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe vizând cuantumul remunerației și alte condiții de acordare a licențelor;
 • raporturile privind transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • alte aspecte din domeniul proprietății intelectuale.

Orice detalii și informații pot fi solicitate la numărul de telefon 022-400-625.

Formularul-tip al cererii de înscriere în Lista mediatorilor poate fi găsit mai jos.

AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Formular_cerere_lista_arbitri.doc42 KB